13.000 €

Ερειπωμένη Οικία στο Χωριό

Περιφέρεια : Νότιο Αιγαίο

Δήμος : Σίκινος

Πόλη/Οικισμός : Χώρα Σικίνου

Περιοχή/θέση : Χωριό

Είδος ιδιοκτησίας : Παραδοσιακή ερειπωμένη οικία

Έκταση οικοπέδου-αγροτεμαχίου : 26,70 τ.μ

Εμβαδό Σπιτιού : 24,20 τ.μ

Επικοινωνήστε μαζί μας