25.000 €

Αγροτεμάχιο στη θέση Καυκάρες

Περιφέρεια : Νότιο Αιγαίο

Δήμος : Σίκινος

Πόλη/Οικισμός : Εκτός σχεδίου

Περιοχή/θέση : Καυκάρες

Είδος ιδιοκτησίας : Αγροτεμάχιο

Έκταση οικοπέδου-αγροτεμαχίου : 6.869,65 τ.μ

Επικοινωνήστε μαζί μας